Мирослав използва цветове и лого подобни на сайта на БРАВОПАНЕЛ , както и откраднати части от съдържанието на сайта www.takopanel.com.

Това е логото, което се използва не правомерно

Освен логото са изкопирани цветовете и елементи от съдържанието на www.takopanel.com
и e създаден сайт-имитация с подобно име и с подобна визия – www.takopanel.bg 

Сайтът  www.takopanel.BG съдържа и друга подвеждаща информация:

  • Нито Мирослав, нито някоя от фирмите му са производител на сандвич панели
  • няма цех
  • няма склад
  • няма и служители

Мирослав използва следните фирми:
Булкар Ойл ООД – ЕИК: 827216083
Тако Панел ЕООД – ЕИК: 202475720
Такопанел ООД – ЕИК: 201098387
Такопанелс ЕООД ЕИК: 204824423
Срещу някой от фирмите са подавани множество жалби от излъгани клиенти и доставчици на услуги.

Това е Мирослав:

https://www.facebook.com/miroslav.n.stanchev

Във връзка с горните твърдения през 2019 година Мирослав подаде жалба в КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. В жалбата си той твърди че името и логото ТАКОПАНЕЛ му пренадлежат. Също така търси защита от КЗК, защото настоящият сайт увреждал доброто му име.

На 14.11.2019г. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА отговори:
„срещу гореизброените дружества (които използва Мирослав б.а.) действително са подавани искове и дружествата са осъждани да заплатят неизплатени задължения към трети лица. Поради това следва да се приеме, че така изнесеното твърдение е вярно и отговаря на обективната действителност.“ и също така “Комисията приема, че „Бравопанел“ ЕООД не е извършило нарушение по чл. 29 от ЗЗК”

Това е пълният текст на решението

а тук може да видите решението в сайта на КЗК

Мирослав, като физическо лице също дължи пари. Негови изпълнителни дела има при много от съдебни изпълнители в Русе. Това не му пречи да се представа като борец за справедливост и яростно да громи капитализма. Той често се присламчва към протести срещу банките и статуквото и опитва да заеме ролята на водач.

Мирослав претендира де е голям бизнесмен, но бизнеса му по-скоро е “вземам парите и спирам да си вдигам телефона”.

Мирослав редовно пуска жалби до прокуратурата, сигнали до институциите и води множество съдебни дела. Всичките му усилия имат една цел – да осуети плащане на задълженията си. Ако в твърденията на този сайт имаше невярна информация, веднага щеше да пусне жалба за клевета срещу създателят на сайта.

Но ако горното не е му е достатъчно, нека ме осъди за следното:
Аз, Светлозар Станчев твърдя:
Мирослав ощети не само банките и държавата. Мирослав дължи пари на монтажни групи, спедитори, мобилни оператори, енергото, ВИК, топлофикация и др. доставчици на услуги, фирми и частни лица. Този човек дори детските си издръжки плаща след дълги увъртания и съдебни дела.

Защо му се разминава?
Обикновено “Ужилените” съдят фирмите защото приемат отношенията като гражданскоправни и подават иск срещу някоя от тях. Но дружествата не притежават имущество, а някой от тдирмите са с над 100 000 лева задължения. Мирослав също не притежава нищо на свое име. Така че дори спечелите гражданско дело срещу Мирослав или фирмите му, това няма да го накара да изпълни задължението си. Нито го застрашава да понесе някаква отговорност.

В случая обаче не става дума за гражданскоправни отношения, а за еднотипни, повтарящи се преднамерени действия на Мирослав. Той въвежда “жертвите” си в заблуда и се възползват от тяхното доверие. Деянията се извършват при една и съща обстановка и при еднородност на вината – подобно на други негови предишни деяния.
Това прилича на продължавано престъпление по чл. 26 от Наказателният Кодекс.

Ако търсите отговорност от Мирослав,  ще е по-добре да подадете жалба в прокуратурата срещу физическото лице. За да сезирате прокуратурата е достатъчно да опишете случая в свободен текст и да я входирате в деловодството на районна прокоратура в Русе. Жалбата трябва да изглежда така:


до Русенска районна прокуратура

ЖАЛБА

от ……………………………………, ЕГН …………………………………
гр. …………………, ул. ……………………………………………………, тел…………………………

срещу
Мирослав Николаев Станчев, ЕГН [ЕГН-то можете да откриете на тази страница най-отдолу]
Адрес:

ГОСПОДИН РАЙОНЕН ПРОКУРОР,

[ Кратко описание на фактите по случая и искането на жалбоподателя ]


Мирослав поддържа фалшива адресна регистрация. Официалната му регистрацията е на същият адрес, като адреса на офисът на Бравопанел ЕООД в Русе! Но всъщност Мирослав живее в село Червена вода на 20 км. от Русе.