Сайта www.takopanel.bg използва лого и други откраднати части от съдържанието на сайта www.takopanel.com.
Освен логото са изкопирани цветовете и елементи от съдържанието на www.takopanel.com
и e създаден сайт-имитация с подобно име и с подобна визия – www.takopanel.bg 

Сайтът www.takopanel.bg съдържа и друга подвеждаща информация:

  • човекът зад сайта, не произвежда сандвич панели
  • нама офис
  • няма цех
  • няма склад
  • няма и служители.

Зад името ТАКОПАНЕЛ стои Мирослав Станчев
за дейността си използва няколко фирми:

Булкар Ойл ООД – ЕИК: 827216083
Тако Панел ЕООД – ЕИК: 202475720
Такопанел ООД – ЕИК: 201098387
Такопанелс ЕООД ЕИК: 204824423
Срещу повечето фирми са подаван жалби за неоснователно обогатяване.
Въпреки множеството влезли решения Мирослав не е върнал на никого пари.

Това е Мирослав:

https://www.facebook.com/miroslav.n.stanchev

Във връзка с горните твърдения Мирослав подаде жалба в КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. В жалбата си той твърди че името и логото ТАКОПАНЕЛ му пренадлежат. Също така търси защита от КЗК, защото настоящият сайт увреждал доброто му име.

На 14.11.2019г. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА отговори:
„срещу гореизброените дружества действително са подавани искове и дружествата са осъждани да заплатят неизплатени задължения към трети лица. Поради това следва да се приеме, че така изнесеното твърдение е вярно и отговаря на обективната действителност.“

Това е пълният текст на решението

решението в сайта на КЗК

Мирослав, като физическо лице също дължи хиляди левове. Негови изпълнителни дела има при много от съдебните изпълнители в Русе.
Той претендира де е голям бизнесмен, но бизнеса му по-скоро е “вземам парите и спирам да си вдигам телефона”.

Мирослав редовно пуска жалби до прокуратурата, сигнали до институциите и води множество съдебни дела. Всичките му усилия имат една цел – да осуети плащане на задълженията си. Ако в твърденията на този сайт имаше невярна информация, отдавна щеше да е пуснал жалба за клевета срещу създателят на сайта.

Но ако горното не му е достатъчно, нека ме осъди за следното:
Аз, Светлозар Станчев твърдя:
Мирослав и фирмите му ощетиха не само банките и държавата. Те дължат пари на монтажни групи, спедитори, мобилни оператори и много други фирми и частни лица. Този човек дори детските си издръжки плаща след дълги увъртания и съдебни дела.

Вижте един случай от 7.09.2020 година. Може да чуете разказа на ощетеният човек и колко спокойно Мирослав обяснава действията си.

Защо му се разминава?
Мирослав прилага схемата си повече от 10 години.
Обикновено “ужилените” приемат отношенията като гражданскоправни и затова подават иск срещу някоя от фирмите. Но нито едно от дружествата не притежава имущество. Мирослав също не притежава нищо на свое име. Така че, дори спечелите гражданско дело срещу Мирослав или фирмите му, това няма да го накара да изпълни задължението си, нито го застрашава да понесе някаква отговорност.

В случая обаче не става дума за гражданскоправни отношения, а за еднотипни, повтарящи се преднамерени действия на Мирослав. Той въвежда хората в заблуда и се възползват от тяхното доверие. Деянията се извършват при една и съща обстановка и при еднородност на вината – подобно на други негови предишни деяния. чл. 26 от Наказателният Кодекс.

Ако търсите отговорност от Мирослав,  ще е по-добре да подадете жалба в прокуратурата срещу физическото лице. За да сезирате прокуратурата е достатъчно да опишете случая в свободен текст и да я входирате в деловодството на районна прокоратура в Русе. Жалбата трябва да изглежда така:


до Русенска районна прокуратура

ЖАЛБА

от ……………………………………, ЕГН …………………………………
гр. …………………, ул. ……………………………………………………, тел…………………………

срещу
Мирослав Николаев Станчев,
Адрес*:

ГОСПОДИН РАЙОНЕН ПРОКУРОР,

[ Кратко описание на фактите по случая и искането на жалбоподателя ]


*Мирослав поддържа невярна адресна регистрация. Официалната му регистрацията е на същият адрес, като адреса на офисът на Бравопанел ЕООД в Русе! Но всъщност Мирослав живее в русенското село Червена вода.